«Саза» журналы

Анонс САЗА №12 (93)

Саза журналының №12 (93) санында Сизиң нәзериңизге:

- Өмир жолыңа пәндиў нәсиятлар

- Өмириңди өзгертетуғын даналықлар

- Жеке раўажланыў орайында болған сәўбетлерден…

- Патшаның жүрегин урлаған Аяз

- Меҳир қолур

- Эҳ! Ҳаялларды қуртатуғын қәлеўлер! 

- Өзиңди дурыс тута билиўдиң әҳмийети

- Не ушын ҳаяллар ҳаял болыўды қәлемейди?

- Барлық машқалалардың шешими

- Ҳәр бир бала қәбилетли

- Шаңарақтың бузылыўында ең тийкарғы себеп

- Өмиримизди зәҳарлейтуғын 4 әдет

- Добрые истории

- Қызлар! Турмысқа шығыўға асықпаңлар!

- Мен күйеўимди қайтадан жақсы көре баслағанымда…

… ҳәмде басқа руўхый ҳәм кеўил ашар материаллар, рәўиятлар усынылады.

  Мәрҳамат, алып оқың. Билимлерден бос қалып қоймаң.